دیگ و کاسه

آوریل 28, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

نیلوفر ظهوری راعون


دیگ و کاسه

تو غرقِ بوی کاغذ، من بوی دیگ و کاسه
یک بار سوی من بین از روی دیگ و کاسه

چون یازده ستاده یک دست، پای جارو
یک دست در حسابِ زانوی دیگ و کاسه

با خنده ای ببخشا بر زلفِ بیشمارم
روزی نخی ازان گر شد موی دیگ و کاسه

گر دیر می برایم، مصروفِ چند کارم
آرای چشمِ خویش و ابروی دیگ و کاسه

یعنی چگونه فرصت دزدم که شعر نوشم
محرومِ چشمه گشتم با جوی دیگ و کاسه

هردوی ما به خانه وقتی که می درآییم
تو سوی میزِ خواندن، من سوی دیگ و کاسه

آقا کتاب! بگشا چشم و علاقه بنگر
من خانمِ ورق ها، تو شوی دیگ و کاسه

.

۱۹ اپریل ۲۰۱۹

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

گهواره؛ پایان یک رکود

گهواره؛ پایان یک رکود

سیامک هروی برگرفته از نشریۀ وزین « اطلاعات روز» درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی‌بی‌سی...

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *