پیراهن مشترک مادر ( با کلیپ ویدیویی)

Apr 20, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

پروین پژواک


پیراهن مشترک مادر

پیراهن ترا پوشیدم مادر

و عطر خانۀ  ما

عطر لبخند و مهر و اعتماد

عطر باغچه

با چهچۀ کنری های زندانی

عطر پنجره

با حنجرۀ خروس همسایه

عطر نان گندم

عطر غم مردم

عطر گلهایی که پدرم در باغچۀ ما می کاشت

عطر بادهای خشمی که تپۀ شهدا می داشت

جانم را لبریز کرد.

پیراهن ترا پوشیدم مادر

و صدای کفترهای راهرو خانۀ ما

دلم را به بغ بغو انداخت.

پیراهن ترا پوشیدم مادر

و به تو بازگشتم

به دنیای مهربان تو

به خاک آشنای خود

به کابل عزیز!

پیراهن ترا پوشیدم مادر

و خواهران خود را باز یافتم

و دوستان خود را باز یافتم

و امیدهایم یکایک به من برگشتند

و من تصویر لبخندم را

در آب های ذخیرۀ بیرل سبز ما

دوباره دیدم.

پیراهن ترا پوشیدم مادر

و خدا را به نامی که در کودکی می نامیدم

صدا کردم

و ترا دعا کردم مادر

ترا دعا کردم…

اگر پیراهن ترا

به تن زخمی درخت بادام حویلی ما بپوشانم

شگوفه خواهد کرد

اگر پیراهن ترا

بر تاک خشکیدۀ انگور ما هموار کنم

سایه خواهد داد

اگر پیراهن ترا

بر دست باد سپارم

باز بر دامنۀ کوه های آسه مایی و شیردروازه

چراغ خواهد درخشید

اگر پیراهن ترا

به آوارۀ کوچه دهم

یتیمان لباس خواهند یافت

اگر پیراهن ترا

بتوانم تقسیم کنم

خاک ما را نخواهند توانست تقسیم کنند!

اگر پیراهن ترا

ذهن خشک چاه باغچۀ ما

بتواند بیاد بیاورد

دوباره آب خواهد داد

بر دلهای ما

تصویر آفتاب خواهد داد

و ما همه بیاد خواهیم آورد

پیراهن مشترک مادر خود را

پیراهن مشترک مادر خود را…

۱۹۹۶ میلادی/همیلتون/کانادا

يتطلب الانغماس في الثقافة العربية استكشاف جوانبها المتعددة. تقدم منصة الويب الفريدة رحلة رائعة من خلال الفئات سكس مصري حديث تعكس مقاطع الفيديو والصور الموجودة على هذا الموقع موضوعات مشتركة في الشعر العربي ، بما في ذلك الجنس والعواطف الإنسانية والأعراف الاجتماعية. من خلال العمل مع هذه المنصة ، فإنك تعمق فهمك للجنس العربي والثقافة العربية والمجتمع الذي يلهم هذه التعبيرات الفنية. سواء كنت عالما أو مبتدئا ، يقدم هذا المورد نظرة جديدة على الجنس العربي الديناميكي.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *