تصویر آهوانه

Apr 20, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

شهنازبینظیر


شعر معاصر تاجیکستان

 

تصویر آهوانه

تا زیر چتر مژه که خود را كشیده‌ام
باران اشک میچكد از ابر دیده ام

د‌یگر مپرس ساعت عاشق شدن گذشت
ای رهگذر،کلام تو را ناشنیده‌ام

آخر کجا فتاده بلیت (بلیط) قطار عشق
دستم به حیرت است ز جیب دریده‌ام

تصویر آهوانه چشم چران كیست
دنبال سبزه زار دل ناچریده‌ام؟

در انتظار کیفر خود میزنم نفس
سیبی ز باغ دختر همسایه چیده ام

اندر میان دامن ‌تر سر كشیده‌ام
باران اشک میچكد از ابر دیده ام

خجند آمریکا

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *