کنار آب (با دکلمۀ ویدیوی)

Apr 14, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

هارون راعون


کنار آب

تنها، پرنده ها و درختان کنار آب
تعبیرِ  خواب های پریشان کنار آب

از قامتِ بهشت که افسانه ها پر است
یک شانه اش شده کمی عریان کنار آب

تصویرِ تــُـرنه ها و ترنگِ ترانه ها
بال و پرِ  شکسته ی ایمان کنار آب

چشمش به ابر مانده که قانع نمی شود
دریای تشنه تر ز بیابان کنار آب

یک توته ابر، صبرِ  خودش را شکسته است
یک گوشه گشته گنبدِ  باران کنار آب

این گوشه زیرِ  عاطفه ی گرم پر شده
از موجِ  کودکانه ی گریان کنار آب

مانده میانِ حسرتِ سردِ درخت ها
انبوهِ  خاطراتِ زمستان کنار آب

خورشید، تازه لطفِ  خودش را تـنیده است
آغازِ یک بهارِ  درخشان کنار آب

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments