يك لحظه زيستن

Apr 14, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

صنم عنبرین


 

يك لحظه زيستن

مرا بگذار با دیوانگی هایم  خودم باشم
اگر  دردم  اگر دلتنگ و تنهایم خودم باشم

پريشانى به موهايم به چشمانم اگر باران…
و توفانی ترین تاریخ دریایم ، خودم باشم

اگر بر شانه هایم خالکوبی كرد خشم  و سنگ
اگر در کوچه مضمون تماشایم ، خودم باشم

اگر قربانی بيرحمي  یک شهر نامردَ م
اگر از جنس خشمم ، خشم حوایم ، خودم باشم

اگر قفل و قفس هستم، اگر زندانی شبها
اگر یک پنجره خورشید فردایم، خودم باشم

گهی یک  پیله ابریشم، گهی یک آسمان پرواز
مرا بگذار اگر پنهان و پیدایم ، خودم باشم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments