عشق، عشق

Apr 14, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

عبدالجبارسروش 


غزل معاصر تاجکستان

 

عشق، عشق

در چشم تو ترانه‌ی تکرار – عشق، عشق
مضمون هر نگاه تو، ای یار، عشق، عشق

كار تو نیست غیر مرا دوست داشتن
باشد تو را خلاصه‌ی هر کار عشق، عشق

در پنجه‌های دست تو موج نوازش است
هرگز مباد در دلت آزار عشق، عشق!

می‌دانم این قدر که دلت درد می‌كشد
داروی درد هر دل بیمار عشق، عشق

هر کس به دوست داشتن اینجا نمی‌سزد
باشد سزای یار سزاوار عشق، عشق

همچون هوس به رسته‌ی خوبان تن‌فروش
هرگز نبوده بر سرِ بازار عشق، عشق

مردان بلهوس به کسی دل نمی‌دهند
منصور – عشق، عشق! سرِ دار – عشق، عشق!

اسرار پشت پرده حدیثی نگفتنی‌ست
انگشتِ سبز در لب جوبار عشق، عشق

ای آخرین فرشته در این خاک پرگناه
باشد تو را همیشه نگهدار عشق، عشق!

 

از خجند

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments