برهان عشق

Apr 14, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

صوفی احمد علی قندهاری


غزل هشتم

 

برهان عشق

عشق دارد همين دو برهان را
پرورد جان و سوزد ايمان را

از چه تخمير شد به روز ازل
بيوفايی سرشت خوبان را

خلعت فيض و جود احسانش
راست آمد به قامت آنسان را

آيدلا حرمتت به جان دارم
محترم دار زخم مژگان را

بشکند پنجه ء قضا و قدر
ناخنی کو درد گريبان را

خود سبکبار رفت در ره ء عشق
هر که بگذاشت بار سامان را

نکته ای کرد عشق ارشادم
بای بسم الله تاج فرقان را

احمدا ! هر که جان بجانان داد
خونبها يافت بلکه تاوان را

 

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments