چه می خواهند؟

Apr 8, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

ملکنعمت نعمتزاد


غزل معاصر تاجکستان

 

چه می خواهند

این بخیلان ز ما چه می خواهند؟
بی نوایان نوا چه می خواهند؟

خاكساری وجودشان را نیست،
خاكیان از هوا چه می خواهند؟

هر کجا سایه‌هایشان گردان،
ابر‌ها از سما چه می خواهند؟

معنی بودشان فقط نفس است،
این شكمپاره‌ها چه می خواهند؟

كفششان سنگ راه خواهد شد،
چاره بی چاره‌ها چه می خواهند؟

فند دنیا نمی‌شود – شان پند،
بی خودان از خدا چه می خواهند؟

 

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments