عزیزالله نهفته


مرز حاشیه نیست

لبه‎ی تیز چاقوست

مرز، باغ و کشتزار نیست

نقطه‎ی صفرییست

جایی که گلوله‎ها تلاقی می‎کنند

مرز خطه یا ناحیه نیست

گوریست ممتد

که اشتهای مفرطی دارد

                        برای تن های پاره

مرز کرانه نیست،

حدودی برای اختلاف ندارد

قلمروی تردد قاچاق است

مرز خاک نیست

خاکستراست

باقی مانده  دعوای پوچ آب‎ها

مرزها متورم شده اند

گسترده در تمامی ابعاد

مرز، سرزمین من است

که عقابان دشمن ترصدش دارند

انتحاری ها ویرانش می‎کنند

بند بند

استخوان‎هایش را بردوش می‎برم

دور از این مرزِ موهوم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments