سالها اشک و سالها لبخند

آوریل 1, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

شهرزاد فکرت


سالها اشک و سالها لبخند، هرچه بود و نبود خاطره شد
عاشقی،بوسه، اولین آغوش، همه گفت و شنود خاطره شد

یک سفر دلخوشی به رویا ها، یک دمی غصه های پنهانی
یک دهن خنده، یک جبین اخم و لحظه هایی که زود خاطره شد

موج آسیمه گی و حسرت سرد، تا گلاویز روز هامان شد
سد آرامشی بنا کردیم، با همی را چه سود؟ … خاطره شد

همه تلواسه های بیمعنی، صد و یکتا گمان در دل شب
انتظار کنار در تا صبح، زیر چشمان گود خاطره شد

ابتدایش به ناگزیری بود، انتها حس تلخ تنهایی
در شمار دقایق معکوس، با فراز و فرود خاطره شد

داوری کرد دادگاه زمان، مهر تایید خورد بر فرقش
هر چه بود و نبود و خواهد بود، عقده ی واگشود خاطره شد

زندگی کاغذ سپیدی بود، خطکشی های ما سیاهش کرد
بین صد رنگی زمان عبث، رنگ سرخ و کبود، خاطره شد.

زیبای زیر خاک خفته*

زیبای زیر خاک خفته*

……..رهنورد زریاب، یک نام نیست، که با رفتنش، از یاد ها برود. او به قول عتیق رحیمی "هم رهنورد بود و...

سخن مدیر مسوول

سخن مدیر مسوول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

xnxx

افلام سكس

xxnx

xnxx

سكس

xnxx