امتحان الهی

Apr 1, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

مسعود اطرافی


 

«به عید قربان کنند خلقِ جهان

بُتا تو عیدِ منی من ترا شوم قربان»

[] حضرت ابراهیم: خدایا! این عادلانه نیست، که یوسفِ پیامبر را با ذلیخا امتحان میکنی و مرا با گوسفند.

[] گوسفند: خدایا! چرا وقتی ابراهیم میخواست اسماعیل را سر ببُرد منِ بدبخت را با اسماعیل تعویض کردی؟

این هم به خاک! چرا لقبِ پُر افتخارِ ذبیح الله را به اسماعیل ذبح نشده دادی؟!

(ذبح ما بدبخت ها میشویم افتخارش مالِ اسماعیل!

[] اسماعیل: خدایا! تو این را خوب میدانی، که بردنِ من به کُشتارگاه توطئه مادرِ اسحاق-که قومِ یهود از پُشت اویند- بود!

( یعنی یهودِ هنوز تولد ناشده توطئه چینی میکرده؟!)

[] مسعود: خدایا! این بندگانت را هدایت کن تا بیش از این پیام تبریکِ عید نفرستند چهار گیگابایت انترنت برای این ماه داشتم تمامش کردند!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments