گُم شده ـ تیشه ها و فرهادها

Mar 25, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

(رفعت حسینی)


 

گــُم شده

خوابِ همیشگی

شعروقصیده های گُمشده درباد

بینندگی تیرهٔ تدبیر

وماندگاری

         درفتنه های جنگل

دردِ بزرگِ سرزمینِ مرا

                      تفسیرمی کند.

برلین

دوهزاروهفده

         ************

تیشه ها و فرهاد ها

من روستایی ام

زان روستا که عدۀ فرهاد های آن

بیشتر از تیشه هاش بود .

( ) ( )

من انتظارِ حادثۀ عشق و مرگ را عمری کشیده ام

و

    دردِ کاملم

                آشفتۀ تمام .

( ) ( )

بسیارسال رفت مگر تا هنوزهم

سوی نشیبِ منتظرِ باد

من اولین مسافر کشتی آتشم

و اولین کسی که به خود گفت :

                                  «بدرود! »

برلین ،

دسمبردوهزارونُه

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments