تفسیر سیه

Mar 25, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

(رحیم غفوری)


باز با نام خدا جور و جفا خواهد شد
سرِ من از تنِ من باز جدا خواهد شد

باز با دختر عاشق سر بازار سنن
با دل و دست پر از سنگ زنا خواهد شد

باز آیینهء ایمان پراز تاریکی است
باز تفسیر سیه رنگ روا خواهد شد

زخم ما تازه تر از شبدر و شبنم اما
باز صد زخم دگر هدیۀ ما خواهد شد

هر طرف بذر گل مرگ، همی پاشانند
با زمین وطنم باز چه ها خواهد شد

صبح می آید و بر بال شب ظلمانی
شبروان قاتل گلهای صبا خواهد شد

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments