هرات گردی

Mar 18, 2019 | بخش ادبی

خوانندگان گرانقدر را به تماشای ویدئوی بسیار جالب « هرات گردی» دعوت می کنم که کاری است از نویسندۀ توانا و نوپرداز کشورمان خانم ناهید مهرگان.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments