غزل(سوم)

Mar 18, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

صوفی احمد علی قندهاری

 

غزل (سوم)

بی پرده مي زند به صد آهنگ ساز را
نی کيف و صوت زمزمه قانون نواز را

در بحث عشق چون و چرا در جواب نيست
در قدس حضرتش چه مجال امتياز را

زاهد نخوانده ایِ تو صلات علی الدّوام
تا حشر، کس نکرد ادا اين نماز را

هر جا به خشت سر بنه و خواب ناز کن
مي دان عذاب، راحتِ بالينِ ناز را

در مجلسی که شعر من آيد در آن ميان
احمد، به وجد افگند ارباب راز را

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments