لالک

Mar 4, 2019 | بخش ادبی, شعر و ادبیات

شریف سعیدی

به ايمان پيمبر رفته رفته شك بيندازي

اگر عريان شوي خود را سر دوشك بيندازي

شهيد عشق بازي گشتن ات هم لذتي دارد

اگر بر سينه عاشق دو نارنجك بيندازي

به رگبار مسلسل هاي زلف و بوسه ات نازم

كه در آغاز با چشمك زدن تك تك بيندازي

كدامين سنگ از عشق نگاه تو نگردد آب

اگر از گوشه چشمي دو سه چشمك بيندازي

پلنگ سرکشی را خارپشت کشته خواهی ساخت

چو با مژگان پرانک‌های خود  ناوک بیندازی

به روي و گردن سرخ از شرابت حلقه ي گيسو

به شاخ ارغواني يك بغل پيچك بيندازي

به دور ساق عريان حلقه انگشتان رنگينت

رواش تازه را در حلقه  لالك بيندازي

شود پرپر گل نقاشي از داغ جدايي‌ها

چو بر خيزي نظر بر گل گل توشك بيندازي

2019.03.03 /12 اسفند/ حوت 1397

اوپسالا سویدن

*لالك:گل لاله

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments