بی ما بر ما کيست

مارس 4, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

صوفی احمد علی قندهاری

مگذار ز سر افسر تسليم و رضا را

بشکن تو به بازوی قدَر فرق قضا را

جان خواست که در کشور دل پای گذارد

برداشت به همراه خود افواج بلا را

از چشم ازل حسن ابد خوب نمايد

بگشا و ببين آينۀ دور نما را

ميدان بجز اين نيست حجابی به ميانه

بی ما بر ما کيست ز ما گفت شما را

در بود و نبود تو شب و روز کجا بود

اکنون تو فراموش کن امروز و صبا را

در قدرت اين قوم، مرا ناطقه لال است

خورشيد، کمين رقعه بود دلقِ گدا را

آن قبله جان است بهر جا که ببينی

نقش قدم عالی هر بی سر و پا را

سخت است کمان لب هر گوشه گزينی

زنهار بگو گر بکشد تير دعا را

اين رمز نه کفر است بر ِ اهل حقيقت

احمد ز خودی رفت که تا يافت خدا را

زیبای زیر خاک خفته*

زیبای زیر خاک خفته*

……..رهنورد زریاب، یک نام نیست، که با رفتنش، از یاد ها برود. او به قول عتیق رحیمی "هم رهنورد بود و...

سخن مدیر مسوول

سخن مدیر مسوول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

xnxx

افلام سكس

xxnx

xnxx

سكس

xnxx