خوانش بخش اول رمان بازوی بریده توسط روانشاد اکرم عثمان

Mar 4, 2019 | اکرم عثمان, بخش ادبی, داستان کوتاه, هنر و ادبیات

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments