آوارگان جنگ سنچارک نیاز شدید به کمک دارند

Feb 25, 2019 | بخش اجتماعی

آوارگان جنگ سنچارک نیاز شدید به کمک دارند

در حالی که جنگ شدیدی میان جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی برسر کنترل بخش‌هایی از ولسوالی سنچارک در ولایت سرپل افغانستان ادامه دارد، صدها خانواده با کودکان و زنان که مجبور به فرار از خانه‌های شان شده‌اند، نیازمند کمک و دستگیری هستند.

بر اساس گزارش‌هایی که از محل می‌رسد، آوارگان در ولایات همجوار و مناطق امن در برخی اماکن عمومی و ساختمان‌های مکاتب اسکان داده شده‌اند اما هوای سرد و نبود کمپل و آذوقه آنها را در معرض بحران شدیدی قرار داده است. لطفا برای ارسال کمک‌های مالی تان به کمپاین اهدا کنندگان کمک بپیوندید.

https://fundrazr.com/91SyEd?ref=ab_3X0cFvHqGNN3X0cFvHqGNN

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments