اتاق کار

Feb 15, 2019 | بخش ادبی, شعر و ادبیات

شریف سعیدی

 

گج نمور گلیم تر و بخار اتاق

هوای مه زده و گردش غبار اتاق

 

پلاستیک عرق خورده روی پنجره مات

دری ترک ترک استاده در کنار اتاق

 

چو سبزه سر زند از خاک سبز زیر گلیم

خبر شوند که آید گل و بهار اتاق

 

پلاستیک عرق خورده را دو پاره کنند

که بنگرند به بیرون ز چشم  تار اتاق

 

ز سبز جامگی هر درخت می‌لرزند

که هر درخت پلیسی است پای دار اتاق

 

به پارک‌ها نظر از تنگی دریچه کنند

به پارک پا نگذارند از حصار اتاق

 

ز پله‌های پر از خاک و خشت می‌آیند

تکیده خسته سر سفره نهار اتاق

 

ز پله‌های پر از خاک و خشت برگردند

به شانه  تشت پر از سنگ و گل به کار اتاق

 

گریست جاروی تر روی فرش خاک آلود

به خاک ساری کلکین به حال زار اتاق

 

به روی سینه قربان شکسته بالابر

ز دار بست فتاده است اعتبار اتاق…

 

رسیده فصل فروش بلند برج اکنون

بلند می‌شود از برج‌ نو غبار اتاق

 

2019.01.01/11دی/ جدی1397

اوپسالا سویدن

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments