داکتر ثنا نیکپی

 

 

                     بزرگداشت از کارکرد های فرهنگی واصف باختری 


                                

بیست و سوم فبروری 2013 محفل باشکوهی در بزرگداشت از کار ادبی واصف باختری شاعر شهیر زبان دری در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد.
این همایش فرهنگی به ابتکار برنا کریمی سفیر کبیر افغانستان در اتاوا برنامه ریزی شده بود. در آغاز شریف غالب از کارمندان ارشد سفارت اجندای برنامه را معرفی و انگیزه برگزاری این محفل را ادای حق از جانب برنا کریمی به استادش واصف باختری و حق ادای قدردانی از شعر و شاعران دانست.
سپس برنا کریمی حاضران محفل را که شامل شاعران، کارمندان رسانه های جامعه افغان در تورنتو و مسولان نهاد نهای اجتماعی، فرهنگی، تجاری و مذهبی بودند خیر مقدم گفته از حضور شان در این محفل فرهنگی سپاسگزاری کرد. سفیر کبیر افغانستان صحبتش را از خاطرات دوره جنگ های داخلی کابل که با واصف باختری پیوند داشت، آغاز کرد و با شکسته نفسی همه فرآورده های ادبی اش را مرهون احسان واصف باختری دانست.
داکتر صبور الله سیاه سنگ هم صحبتش را از بیان خاطرات آغاز و مطلب معلوماتی و پژوهشی اش را زیر عنوان (این قافله دوباره نمی آید)، به نیکویی تشریح کرد. داکتر سیاه سنگ یادآوری از واصف باختری را بسیار کم و ناکافی خوانده و بازتاب فعالیت های ادبی واصف باختری را در رسانه ها ، نشریات جامعه افغان در سراسر جهان، نشریات ایران زبان انگلیسی و زبان پشتو به تفصیل و با ارائه ارقام و اسناد بیان نمود.
سخنران دومی شریف سعیدی شاعر افغانستان مقیم ... بود که در سخن نخست برنا کریمی را شخص جوان و جوانمرد خواند و صحبتش را در باره غزل های واصف باختری اختصاص داد. سعیدی با دادن تعریف غزل یکی از غزل های واصف باختری را که (جهنم است، جهنم) نام دارد، دکلمه کرد و بعد تاثیرات شاعران افغانستان بالای اشعار واصف باختری را با مقایسه دقیق اشعار شاعران دیگر با اشعار باختری صحبت و بررسی اش را مستدل تر میکرد. شریف سعیدی گفت با وجودیکه غزل بخش کوچک کار استاد است، ولی در غزل وی سبک، پیام و تفکر خود وی دیده می شود. شریف سعیدی در ادامه شناسایی غزل واصف باختری آهنگ و موسیقی در شعر واصف باختری را با ارزش و غنی دانسته گفت که: «موسیقی درونی، بیرونی و کناری در شعر استاد باختری مشهود است.»
شریف سعیدی همچنان در باره تنوع وزن و رنگ در شعر واصف باختری سخن گفته اظهار داشت که : «محشری از رنگ ها در شعر استاد باختری وجود دارد.» سعیدی در باره یأس، عشق انتقاد، طنز و هجو در اشعار باختری سخن گفت و با بیان از نمونه های اشعار وی این ژانر ها را دقیقا شناسایی و معرفی کرد. در اخیر سعیدی از تاثیرگذاری شعر باختری بالای خودش هم سخن گفت. در جریان سخنرانی شریف سعیدی تالار در سکوت مطلق قرار گرفته بود که نشان دهنده دلچسپی مردم نسبت سخنرانی دقیق و بسیار جالب وی بود.
پژوهشگر و نویسنده نامدار افغانستان که در ناروی اقامت دارد، سخنران سوم این محفل بود. حمزه واعظی نسبت بیماری که عاید حالش بود، نتوانست بالای ستیژ قرار بگیرد، از اینرو سخنرانی وی را خواهرزاده اش دوشیزه باران «سجادی» قرائت کرد که نکات مهم در باره مشکلات روشنفکران افغان در آن گنجانیده شده بود. آقای واعظی در اوراق سخنرانی اش نوشته است که روشنفکران افغان «حدیث پریشانی و نماد آشفته حالی است.»
حمزه واعظی روشنفکر را تعریف کرده اظهار داشت : «تولد اندیشه، بازتولید دانش و مبارزه برای روشن کردن جامعه از خصوصیات روشنفکر است. ا و برنا کریمی و کار های وی را روشنفکرانه دانست.
حسن زرهی پارتریت زیبای رسامی شده واصف باختری را به واصف باختری هدیه کرد .
رضا براهنی شعر مشهور «دف» را خواند که با استقبال گرم حضار مواجه شد.

آقای باختری صحبتش را از تشکری و قدردانی از کار برنا کریمی آغاز کرد و از شناخت چهل ساله اش با برنا کریمی به نیکویی یاد کرد و خاطراتش را از شعر «دف» رضا براهنی بازگو کرد.

برنامه بزرگداشت با صرف طعام و اجرای پارچه های موسیقی از طرف جناب غفاری غزلخوان لحظات شادیانه پایان یافت.


 

 برگشت به صفحهء اول