داکتر اکـــرم عثمان

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اکــــرم عثمان

 

 

 

 

ظاهر هويدا هويداتر از هميشه

به مناسبت شصتمين سال ولادت او

 

 

 

ظاهر هويدا از صفات جميل و جليل فراوانی برخوردار است. او انسانی صريح الهجه، نکته دان، باريک انديش،  دقيق النظر، راستگو و بی ترس است. اين صفات در رفتار و کردارش ريشه گرفته و از او شخصيتی استثنائی و ماندگار ساخته است.

 

در زمانهء کژرفتار ما  که از در و  ديوار، بدی و شقاوت می بارد خوب بودن کاری بی اندازه دشوار است و هر لحظه خطر لغزيدن، آدمهای طاهر و طيب را تهديد می کند ولی ظاهر هويدا تمام اين خطر ها را پشت سر گذاشته و  اکنون که به شصت سالگی رسيده است در قفايش جز سپيدی، نيکخواهی و مردمداری چيزی نمی بينيم. زهی سعادت مردی که چنين بسر برده و چنين به شصت سالگی رسيده است.

 

برای نامرد ها، دغلباز ها و سياهکار ها شصت سالگی سرآغاز سراشيب عمر و غروب زندگيست. به قول مردم ما، شصت سالگی يعنی شصت و شکست! اما برای مرد ها و عيار ها و مردمدار ها شصت سالگی سرآغاز نوجوانی و شگوفانی است چه در چنين ساليست که باغ خرد و دانش يک خردمند به بار می نشيند و به درختها، برگها و سايه سار ها معنی ميدهد. بنابر آن جای آن دارد که به اين هنرمند و هنرشناسِ مردمی، شصت سالگی را مبارکباد بگوئيم و چشم انتظار يکصد و بيست سالگيش باشيم.

 

ليکن بالاترين کمال و جمال ظاهر هويدا در صدايش خلاصه شده است ـ صدايی که از سی و پنج سال پيش به اينطرف درگوش مردم طنينش را حفظ کرده و با حسن قبول عموم مواجه بوده است.

پس ظاهر هويدا يک صدای رسا، پرطنين، آهنگين، گوش نواز و کم نظير است و با آمد و شد روزگار از سُر و لی سوز و ساز و شور و حال نمی افتد.

 

کانون قلم افغانها در سويدن، همصدا و با تمام محبت و خلوص نيت، شصتمين سال ميلاد ظاهر هويدا هنرمند بزرگ زمانهء ما را هم به صاحب صدا، هم به خانواده و هم به دوستدارانش تبريک ميگويد و برای اين گل سر سبد جامعه ما سعادت و سرخرويی افزونتر آرزو ميبرد.

 

صد سال به اين سالها و اين ميلاد ميمون!

 

 

 

 

 


صفحهء مطالب و مقالات

 

صفحهء اول