Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصیرمهرین

 

 به مناسبت گرامیداشت استاد واصف باختری

حضار گرامی سلام می فرستم
جناب استاد باختری ، آرزو دارم، تندرست و کم غم باشید.
جای مسرت است که تعدادی ازعزیزان و قدرشناسان ِ شما توفیق یافته اند، از چهار سوی گیتی گرد بیایند، احترام و آرزوهای نیک خویش را فی المجلس ابراز نمایند. از نبود خویش درین مجلس متأثر هستم . با وجودی که عزیزان کلوپ قلم از مساعد نمودن زمینه های مسافرت دریغ ننموده اند.
گمانی نیست که این رفتار دوستان کلوپ قلم، شکل گیری وجان یابی فرهنگ احترام بایسته وشایسته را کمک بیشتر میرساند.
طول عمر با سعادت و پر بارنصیب استاد باختری

30 می 2011
هامبورگ/ آلمان
 

 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول