Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصیرمهرین

 

     حضار گرامی سلام .

مسرور هستم که ازمدتی به اینسوشاهد دایرنمودن محافل گرامیداشت هستیم . جای خوشبختی است که موجی درحرکت افتاده است . موجی که در مقابل شیوه های غلط وزیانبار ترور شخصیت وفرهنگ فحاشی وقدرناشناسی ونقد غلط ،عمل کرده است. استقبال ازین موج ، مرا به ابراز احترام به کار آگاهانه و زحمات دوستان کلوپ قلم که واقعا ً نمونه ی هستند از پیش گرفتن این راه ورسم ، وامیدارد.

تصور من این است که مقوله ی گرامیداشت ، مقوله ی نقد را نیز بازتاب میدهد. ما اگرکسی را گرامی نمی داریم ( که چنین سرشناسان ونام آوران نیز کم نیستند )، گونه یی از ارزیابی ها و وارسی های وبرداشت های خویش را از آنها داریم . وهنگام گرامیداشت چهره های نویسنده گان کشورخویش، به ویژه طی چند دهه ی پسین ، بسیاربه رعایت موازین نقد روبرو هستیم . گاهی افزون از دیدار آثارنویسنده گان میهن ما، تماس های فردی ما با آنها نیز زمینه ی گرامیداشت را فراهم میاورد.

از چند سال به اینطرف که خانم حمیرا نگهت دستگیرزاده را شناخته ورفت وآمدی داشته ایم ، وآنگونه که شاهد دست بردن ایشان به قلم ونهادن قدم در زمینه های مسایل فرهنگی وطن بوده ام، ایشان را گرامی میدارم.

هنگام گرامیداشت خانم نگهت دستگیرزاده ، یک موضوع دیگر نیز برای مکث سر برمیاورد وآن این است که: دختران وزنان میهن ما نیزدرحالی که در هیچ زمینه یی ، دست کم از مردان نداشته اند، کمتر توانسته اند، توانمندی خویش را تبارز بدهند. علت وعامل اش شناخته شده است . میشود آن را درجامعه ودر محدودیت های حاکم ، تاریخی وفرهنگی سراع گرفت. اززمان شهید مظلوم رابعه ی بلخی تا زمانه ی کنونی را که بنگریم ، دختران وزنان گام نهاده در گستره ی شعروادب ، با حصار بلندی ازمحدودیتهای دل آزار روبروبوده اند. درینجاست که نقش مردان خانواده ویا مذکران مؤثر را به گونه های مثبت ویا منفی میابیم . در پیوند با زمینه های رشد دکتور حمیرا نگهت دستگیرزاده ، دریافت من این است که افزون برداشتن استعدا د خودش ، نقش پدربزرگوار شان ( که تلفونی با آنشادروان صحبت نموده بودم) ، مؤثر بوده است . طی سالهای پس ازازدواج ، بازهم نقش دوست گرامی ام ، عمر عدیل ، را درهمیاری وهمکاری با وی نمیتوان نادیده گرفت. آن چه را که بسا از مردان دریغ میکنند تا زنان ایشان بتوانند به کار مطالعاتی وقلمی خویش برسند، از طرف وی دریغ نشده است .

دوستان گرامی ، مطمین هستم که عزیزان دیگری با نظر صائب خویش، پیرامون شعر خانم دستگیرزاده سخنرانی دارند، ازینرو من به برشمردن بخشی ازمقالات ایشان بسنده نموده ام. اهمیت این کاراز آن احتمال نیز برایم ناشی شده است که وی را نباید فقط در سطح سراینده ی شعر ویا شاعر درنظر بگیریم . با توجه به سهمگیری های عملیی که من در خارج کشور شاهد آن بوده ام وداشتن فهرستی از مقالات ایشان ، در واقع ابعاد ی از فراورده های قلمی را میابیم .

من همه نوشته هایی را که درین فهرست از آنها یاد میکنم ، نخوانده ام . همچنان که فهرست تهیه شده دربرگیرنده ی همه نوشته های ایشان نیست . آرزومند هستم که این نیاز به کمک خود ایشان وبقیه دوستان رفع شده ودر یک مجلد صورت انتشار ببینند. همچنان زمینه های بازنگری ونقد را مساعد نمایند.
.
معرفی نوشته های خانم حمیرا نگهت دستگیرزاده

مقاله :

1- سلسله مقاله هایی در برنامه های رادیویی:
دنیای کتاب
مجله رادیو
گذرگاه شعر

2- مقاله هایی به زبان بلغاری در رابطه به تیزس دکترا
قالب های شعر فارسی
تحولات شعر معاصر فارسی افغانستان.
کار آیی (فونکشن) شعر در زندگی فارسی زبانان.
ادامه ی سنت های شعری در شکل و محتوا در شعر معاصر فارسی افغانستان .
رابطه های بینامتنی در ادبیات کلاسیک فارسی.

3 مقاله های خوانده شده در کنفرانس ها و سیمینار های افغانی درکابل و هالند
- در کنفرانس تاسیس انجمن نویسندگان جوان در ادیتوریم دانشگاه کابل
- سیمینار هشتادمین سالروز استقلال افغانستان شهر لایدن هالند 1999
- سیمینار دو روزه زن در شهر سوستربرخ هالند 1999
- داستانست مهاجرت! کنفرانس مهاجرت و مشارکت در سوستربرخ هالند
- کنفرانس روز زن 8 مارچ در اتریخت 2000
- کنفرانس نوروز: انجمن افغانها در شهر ماستریخ هالند2001
- سیمینار و کنفرانس های مربوط به وضع افغانستان بعد از 11 سپتامبر 2001 -2002
- کنفرانس بین المللی زنان به ابتکار انجمن رابعه بلخی در هالند 2003
ورکشاپ مسایل حقوقی زنان 2003
- تربیت کودکان در رویاروی دو فرهنگ متفاوت فدراسیون بین الملی افغانها در هالند
- مقاله آغاز ناتمام در باره روانشاد لیلا صراحت در سیمینار بزرگ داشت لیلا صراحت روشنی در لایدن
- سیمینار تعلیم و تربیه زنان در افغانستان انجمن اپلدرن 2004
مقاله شعردر مکالمات روزمره فارسی زبان ها دانشگاه ایراسموس انجمن آریا 2004-
- مقاله شعر خوانی و شعر دانی در عرف مردم افغانستان انجمن محصلان دانشگاه لایدن کیهان 2004 لایدن
مقاله خوانش شعر و دانش شعر برای انجمن جوانه ها در اپلدورن 2004

4 - مقاله های برای انجمن های هالندی و ایرانی در هالند
- مهستی و سخن وسرود در انجمن زنان ایران اتریخت 2005
- زن در قوانین افغانستان به زبان هالندی در کنفرانس شب افغانستان انجمن" اتریخت در برابر خشونت"
- نیما زبان زمان ما در سیمینار نیما یوشیج در دلفت ( انجمن ایرانی خانه دنیا )2004
- فروغ از بیان زنانه تا زنانگی بیان انجمن خانه دنیا شهر دلفت هالند 2004
- همزبانی و آشنایی ما بعد از رابعه و رودکی انجمن زنان ایران شهر ارنهم 2005
شب سخن و سرود با انجمن ایرانیان مقیم ارنهم شعر جنگ و مهاجرت افغانستان در ایران و افغانستان
- سخنرانی در برنامه معرفی کتاب قربانگاه افغانستان نوشته فرح کریمی عضو پارلمان هالند 2005 در بالی انجمن هالندی
- افغانستان در تاریخ و جغرافیای فرهنگ برنامه دفتر مدد کاران پناهندگی در دنهاخ
- افغانستان در آیینه ادبیات امروزش در گردهمایی استادان بخش فارسی دانشکده ایرانیستیک اتریخت 2005
- مقاله من و استاد ناظمی در برزگداشت استاد لطیف ناظمی در فرانکفورت
- استاد توفیق آشتی مطلق در برنامه انجمن دوستی در هامبورگ
- زن در قانونگذاری افغانستان در کنفرانسی در شهر فرانکفورت
- در باره پیش نویس قانون اساسی جدید شهر گیسن آلمان
- زنی فراتر از درک زمان در باره طاهره قره العین آلمان
- دشواری تطبیقی کنوانسیون های سازمان ملل در باره زن شهر گوتنبرگ سویدن2005
- زن در فرهنگ های اسلامی و مدرن استکهلم سویدن2006
- تنوع غزل در دیوان کبیر شمس در سیمینار 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی در اطریش .

5- مقاله های که در ایران خوانده شده
- اختر چرخ ادب پروین تهران 2004
- صدای زن در قصاید پروین به مناسبت صد سالگی پروین اعتصامی- تبریز2006
جسمیت در شعر بیدل 2008 تهران
با بیدل در جستجوی آن راز. در سیمنار عرس بیدل در تهران2008

برای خانم دستگیرزاده وخانواده ی ایشان، تندرستی ، طول عمر و وزنده گی پرسعادت میخواهم .
تشکر.
 

    


ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول