Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبدالودود فضلی

 

 

 

 شکــایــت مـیـهــن
===========

ازکـمــال بــی کـمــالان بــی ســـــر و پـــا گـشــتــه ام
لـُـعـبــت بـیـگــانـــــه و رســـوای دنـیــــا گـشــتـــه ام

قــامـت ســرو مــرا دسـتـان حــاســــد کـــوتـــه بـــود
چـون شکـستـه پـنـجـه هـا مــذمــوم صحـرا گـشـتـه ام

سـاغـردل تـیـره گـشـت واشـک حـسـرت مـی چـکـــد
قـطـره از چـشـمــم چـکـیــد ومــوج دریـــا گـشـتــه ام

مـحـــرم رازم نــشــــد یــــاران بــی پـــروای مـــن
خـمـرهــرجــایـی و زخـــم قـلـــب مـیـنـــا گـشـتــــه ام

جـــامـــه هـــای پـــاره ام خـیـــاط پـیـــونـــدی نــــداد
از تـنــم بـیـرون کـشـیــد عــریــان و یـغـما گـشـتــه ام

رُخ بـه هــرگـلشـن چــوکـردم خـار بـرچـشـمـم خـلـیـد
در پـی یـــاران چـنــان چـشـــــم ذلـیـخـــا گـشــتـــه ام

از نـظــر انـــــداخـــت آخـــر آشــنــایـــانــــــم مـــــرا
مــربــه چــشــم دشمـنـان مـقـبــول و زیـبـا گـشـتــه ام

آفــتـــــاب دانــشـــــــم افــتـــــاد در دام غـــــــــــروب
صـیــد نـــادانــی شــــدم خـــالــی ز دانـــا گــشـتــه ام

زیــن دل پــُـرغـصــه ام بــا کـــه بـگـــویــــم راز دل
خــویـش ازمـا دل بــریـــد بـیـگـانــه پـیـمـا گـشـتــه ام

گـلــه از" فـضلـی"چـــو دارم زانـکــه او بــردفـتـرش
از مـنـش نـــامــی نــبــرد و نــا هـــویــــدا گـشـتـــه ام

 

 

 

 

 

 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول