Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


رحیم غفوری

 

 


                                                 گزارش مصور کنسرت با شکوه
                                      هنرمند محبوب کشور وحيد قاسمی، در استکهلمشام روز دوم ماه جون، به مناسبت هفتادمين سال تولد اديب و پژوهشگر بزرگوار، جناب دکتور محمد اکرم عثمان، و دهسالگی فردا و کلوب قلم افغانها، کنسرت با شکوه وحيد قاسمی با شرکت صدها هموطن مشتاق ما در شهر استکهلم برگزار گرديد.

در اين کنسرت ، وحيد قاسمی را فريد سخی با رباب، فواد طا هری با ويلن ، قدرت تلاش با طبله و مصطفی ويسی با کيبورد همراهی می نمود.

برنامه توسط دکتور همايون مروت يکی از اعضای فعال کلوب قلم، راس ساعت 6 عصر آغاز گرديد. او پس از معرفی هنرمندان نوازنده، به شرح فعاليت های ارجناک هنريی وحيد قاسمی پرداخته و بعد از خودش دعوت نمود تا بر روی جايگاه آمده و به هنرنمايی بپردازد.

وحيد قاسمی با اجرای آهنگ های زيبا، و همراهيی نوازندگان توانا، شور و حال غير قابل وصفی را بوجود آورده ،
و آهنگهای مناطق مختلف و با لهجه های مختلف وطنی او ، همه را به وجد آورده بود.

حضار با کف زدنهای ممتد، وجوانان با پايکوبی و رقص ، وحيد و نوازندگان هنرمندش را همراهيی می نمودند.

کنسرت تا ساعت 12.30 بعد از نيمه شب ادامه پيدا کرد و در حاليکه هنوز هم حضار با تمام اشتياق طالب ادامه برنامه بودند، بنابر محدود بودن وقت سالن، کنسرت به پايان رسيد، و در پايان دکتور عثمان بر روی ستيژ آمده با تشکر و سپاسگزاری از هنرمند محبوب کشور وحيد قاسمی و همراهان هنرمندش دسته گل های را به آنها اهدا نمود. حضار نيز با کف زدن های ممتد پاس و سپاس خود را نسبت به هنرمندان محبوب شان ابراز نمودند.

اين بود شرح کوتاهی از برنامه کنسرت هنريی وحيد قاسمی در استکهلم که به همت کلوب قلم افغانها که به مناسبت بزرگداشت از هفتادمين سال تولد دکتور محمد اکرم عثمان و دهسالگی کلوب قلم افغانها و مجلهء فردا برگزار گرديده بود.

 

 

                                     البوم تصاوير برنامه کنسرت هنری

 

   

 

 

 

 

 

 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول