Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکرم عثمان

 

 

 

 

خاک مجله ای خواندنی به سردبيری

داکتر رازق ريين

 

 

 

 

جناب داکتر رازق رويين از شاعران و دانشمندان برجستهء وطن ماست و از سالها به اينطرف شعر های آبدار و نوشته های محققانه اش در زمينه های ادبيات، تاريخ و پژوهش ادبی در نشرات داخلی و خارجی انعکاس يافته است.

داکتر رويين از شمار کسانيست که تحصلاتش را در رشته ادبيات فارسی در دانشکدهء ادبيات کابل و موسسات عالی بلغاريات بسر رسانده و به دريافت پايان نامهء درجهء دکتورا توفيق يافته است. او در روزگار هجرت و غربت در بلغاريا،ضمن کار های ارجناک فرهنگی از گونهء ايراد سخنرانی های علمی، تدوير و برگزاری محافل فرهنگی در بارهء تاريخ و ثقافت ديرين سال وطن ما به اقدام ماندگار و مهم ديگری دست يازيده که نشر و اشاعهء مجلهء وزينی بنام خاک می باشد.

اين مجله بدون ترديد يکی از بهترين نشريه های برون مرزی افغانها می باشد. با ملاحظهء شمارهء هفتم و هشتم خاک که ويژه نامه ای در باب جايگاه بلند شاعرهء جوانمرگ وطن ما ليلا صراحت روشنی می باشد خواننده به سرعت در ميابد که خاک چه از نظر صحافت و صورت ظاهر و چه از نظر محتوا و مقالات مندرج در آن در رديف بهترين مجلات تحقيقی و ادبی در خارج از افغانستان به شمار ميرود.

نويسندگان و شاعران شناخته ای چون استاد واصف باختری، رفعت حسينی، بانو آهنگران شاعر ايرانی، رازق رويين و زنده ياد ليلی صراحت روشنی با سروده های زيبای شان بخش شعر مجله را آراسته اند.

همچنين داستان نويسان بلنددستی چون رازق رويين، غلام حيدر يگانه و رزاق مامون با داستانهای زيبايی بخش داستان مجله را زينت بخشيده اند. و محققان صاحب صلاحيتی چون پروفيسر شاه علی اکبر شهرستانی، ذبيح الله بها، داکتر رنگين دادفر سپنتا، احمد ولی مسعود، نجيب همنوا و ذبيح الله مقالات پژوهشی ارزشمندی در خاک به چاپ سپرده اند که سخت سودمند و پرمحتوا می باشند.

کانون قلم افغانها در سويدن نشر و پخش اين مجله را که خدمت سترگيست به سردبير دانشمند آن جناب داکتر رازق رويين تبريک می گويد و توفيق مزيد همکارانش را آرزو ميبرد.

 

آدرس مجله:

Dr. Raziq Roien

Post Box: 1336

Sofia - Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامهء اثر

اثری خواندنی و وزين از ليلا تيموری

 

 

 

 

 

اخيراً مجلهء وزين و پر محتوايی بنام اثــــر در ادارهء فــــردا به مسووليت و سردبيری خانم ليلا تيموری رسيد که گامی فراخ و ابتکاری در گسترهء فعاليت های مطبوعاتی شمرده می شود.

پيشاپيش می توان گفت که اثـــر اگر همين سبک و سياق را در کار نشر و تزئين صفحات، آرايش جلد و درج مضامين سودمند و دلچسپ و چاپ اشعار زيبا ادامه دهد بزودی صاحب جايگاه بلندی در کنار نشرات بيرون مرزی خواهد شد.

همکاران نامدار و بلنددست اثــــر چون استاد محمد طاهر هاتف، استاد عبدالرشيد بينش، استاد محمد يوسف کهزاد، استاد محمد نسيم اسير، استاد محمد اسرائيل رويا و ديگران، ضامن توش و توان اثـــر در آينده می باشند.

از لحاظ صحافت چون کاربرد کاغذ اعلا، نقاشی های بسيار مرغوب، صفحه آرايی های هنرمندانه و استفاده از خط نستعليق در عناوين، بُعد ديگر مزايای اثـــر می باشد که کيفيت شعر ها، قطعات ادبی، گزارش های هنری و داستانهای مندرج در مجله را دو برابر کرده و انگيزه هايی برای خواندنِ پرداخته هايش می باشند.

نامهء فـــردا و وبسايت فــــردا اين ولادت ميمون را به سردبير دانشمند اثـــر خانم ليلا تيموری مبارکباد می گويد و آدرس مجله را برای آشنايی بيشتر علاقمندان نشر می کند.

 

Asar

Laila Timory

5801 Herbert Str.

Burke, VA. 22015

Tel/Fax: +1 703 4400871

 

 

 

 

 

 

مجلهء بانو

بازتابی ارزنده از بانوان افغان مقيم اتريش

 

 

 

 

در اين واپسين روز ها که مصادف به تدارک مواد برای فــــردا بوديم وصول شمارهء پيهم دوم و سوم بانو مجلهء فرهنگی اجتماعی زنان افغان مقيم اتريش برای ما رسيد که سخت خوشحال کننده بود ـ خوشحال کننده از اين جهت که به همت شماری از هموطنان صاحب قلم و هدفمند، نشريه ای اختصاصی و از هر نظر سودمند به زيور طبع آراسته شد.

عهدهء مديريت اين مجله را ندا افشار به ذمه دارد و سردبيرش آقای سيد غفور جلالی می باشد.

در دو شمارهء حاضر اين مقالات جلب توجه می کنند. "حرف حساب" از جناب سردبير که عطف بر انتخابات پارلمانی اخير افغانستان شده و کاستی ها و بی نظمی های آنرا برشمرده بود. سرمقاله وقف امر انسانی موقف زن در افغانشتان شده واز وضعيت شکنند و آسيب پذيری خبر ميدهد که بر زن افغان جاری و طاری می باشد. همينسان از وضع نا مستحکم و اندوهبار مهاجرزنان افغان حکايه می کند که در محيط بيگانه دستخوش صد ها رنج و تعسب و تبعيض ميگردد.

همينطور مطالبی زنده و ارزنده ای چون تظاهرات در آلمان، گفتگو، شعر و ادب، ازدواجهای اجباری در افغانستان، پديدهء قتلهای خانگی، قدمی جلو تر از سايه ها، ورزش و جوانها، فرهاد دريا در ميان ايرانی ها، رويداد های فصل و غيره.

افزونتر از اينها که فرهنگی شناختهء کشور ما از طريق ارائه معاونت های مادی اين مجله را رس می رساند که شايان تقدير است.

و اينهم نشانی مجلهء بانو

 

Pastor Str. 39 / 51 / 4

A 1210 Wien

Austria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اجتماعی ـ تاريخی

 

صفحهء اول