پیام چشمِ مانده بر خلیج

Feb 24, 2021 | ادبیات جهان

چه غرق بحر باشد زورق من
چه رویاروی طوفان‌ها؛
مسحور جزایر،
فرو افکنده بادبانِ رام؛
کدام جادو مهار
گرفته ست او ؛
پیام چشمِ مانده برساحل
این است

امیلی دیکنسون

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *