معرفی کتاب

Feb 26, 2020 | شماره جدید, مدیریت

برف كاكل


گزينه ى از سيزده مجموعه ى شعرى من است كه توسط انتشارات آن به چاپ رسيده است.

عزيزانى كه مايل باشند اين مجموعه را داشته باشد، مى توانند از انتشارات آن واقع جاده مخابرات هرات به دست آورند.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *