شراب چشم تو باشد ،شراب را چه کنم؟

Feb 26, 2020 | ادبیات معاصر تاجکستان, شماره جدید

فردوس اعظم ـ ادبی ـ تاجکستان

شراب چشم تو باشد ،شراب را چه کنم؟
تو گرمی نفسی افتاب را چه کنم؟

قسم به اینه ها هیچ کس شبیه تو نیست
تو برگزیده شدی انتخاب را چه کنم

تو شاعرانه ترین شعر ماندگار منی
بغل بغل غزل و شعر ناب را چه کنم؟

سبوی چشم تو هر دم شراب می ریزد
بمان شراب بنوشیم ، آب را چه کنم؟

به فکر چشم تو بودم که ماه اینه شد
کنار من چو نه ای ماهتاب را چه کنم؟

نبودنت بخدا بودن هزار غم است
شب سیاه پر از اضطراب را چه کنم؟

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *