تا کجا هان نازِ قاتل می‌کشم؟

Feb 26, 2020 | ادبیات معاصر هندوستان, شماره جدید

عباس کیفی ( شعر معاصر فارسی هندوستان)

تا کجا هان نازِ قاتل می‌کشم؟
عاقبت سر را مقابل می‌کشم

موج در موج است امروزم عبث
نقشِ فردا روی ساحل می‌کشم

غافل از اصنام و غافل از خدا
منّتِ آن یارِ غافل می‌کشم

در تلاشِ پرتوِ تصویرِ دوست
آینه را بی‌شمایل می‌کشم

سر به سودا، چشم در ره، پا به گِل
منّت بی‌حاصلِ دل می‌کشم

با دل تنگ و هوای بی‌کسی
خویشتن را سوی منزل می‌کشم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *