آزادی

Feb 23, 2020 | شعر و ادبیات, شماره جدید

حمیرا نکهت دستگیر زاده

دستگیره های این در یک سویه اند
باد از سوراخ کلید زمان میگذرد
بوی آزادی
نماز شام ما را
می آراید!

بر کدام سجاده ایستاده ایم
قبله های گردان
سجده های مارا
مکرر میخواند
زمان
بی کمک دستگیره ها
از همه در های بسته
می گذرد
زمان ازسقف آرزو های مان
عبور میکند
ما بر سجاده ها ایستاده ایم
قبله های مان را نظاره می کنیم

باد از قبله می آید
و ما را به سجده میخواند

ما در حضور باد
در زمانی که از خورشید بیزار است
روی سجادهٔ غروب
رو به قبلهٔ شب ممتد
نیت می کنیم

آزادی از سوراخ کلید
بر ما می گرید

22-12-2019

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *