پل سلان – دزدان

Jan 15, 2020 | ادبیات جهان, شماره جدید

آنگاه‌ که با مادرت در خانه نشسته‌ای
بوسه‌هایی را
که دزدانه بر لبانت گذاشتم
احساس خواهی کرد
آه، دزدانی که ما هر دوییم!
مگر دشت تاریک نبود؟
مگر سایه‌ی صنوبرها را دزدیده
در خورجینت ننهادیم؟

امشب
آنگاه‌که لبان دزدیده‌ات
اولین ستاره‌ی شب را می‌بوسد
خرگوش‌ها از چمن محروم‌اند

ترجمه شعر : ونداد جلیلی
از کتاب : خویشاوندی با خورشید و باران

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *