سخن مدیر مسئول

Dec 3, 2019 | مدیریت

سخن مدیر مسئول

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. “سقراط”

نوشتن، سرودن و آفریدن آثارعلمی، ادبی و هنری همواره ارزشمند بوده و نشان دهندۀ رشد، پویایی و فرزانگی مردم و جامعه ای است که مصرانه به این امر پرداخته اند، زیرا که “خواندن و نوشتن” آن گونه ژرفاییی در اندیشه، تفکر  و حوزۀ قدرت خلاقیت انسان پدید می آورد که هیچیک از وسایل ارتباطی دیگرقادر به آن نیست.

با نگاهی به شرایط موجود در کشورمان به خوبی درمی یابیم که به دلیل کمبود “خواندن و نوشتن” و به تبع آن نیندیشیدن، نبود گفتمان، همدیگر ناپذیری و در نهایت، عدم درک درست و آگاهانه از نابسامانی های جامعه در تمامی عرصه ها،  به جایی رسیده ایم که هنوز که هنوز است و در عصر حاضر، یا با تکیه به باورهای کهنه و ناکارآمد صدها سال پیش  ویا با برداشت و تفسیر اشتباه ازآن افکار و عقاید  می اندیشیم و زندگی می کنیم. در حالیکه آمادگی و دریافت ذهن ما انسان ها به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب، مبنای تفکرات و اندیشه هایمان  را تغییرداده و یا  آنها را در مسیر خاصی قرار دهد و ما در طول تاریخ شاهد بوده ایم که کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راهی روشنی هدایت نموده است.

به این جهت  وبه منظوراعتلای اندیشه و رشد و غنای جامعه، باید ترویج “نگارش کتاب و کتاب خوانی”، وظیفه مهم و رسالت اصلی دست اندرکاران فرهنگ و دانش کشورمان باشد.

از این رو تلاش ارزشمند وهمت والای آن دسته از نویسندگان، انجمن ها و شرکت هایی که با وجود محدودیت ها و موانع فراوان، بازهم شب و روز به چاپ و نشر آثار علمی، ادبی و هنری می پردازند نه تنها قابل تحسین و تقدیر بلکه سزاوار حمایت مالی و معنوی است. “فردا” از همان آغاز به این رسالت توجه خاص داشته وقصد دارد که بیش از این به آن بپردازد و به این جهت در قالب جدید خود ستون مشخصی برای معرفی کتاب ها، مجله ها و دیگر آثار علمی، ادبی و هنری در نظر گرفته است.

بر همین اساس، از همه قلمزنان، ناشران و انجمن های علمی، ادبی و هنری تقاضا می کنیم تا به منظور معرفی آثار جدیدی که چاپ  نموده و یا به نشر سپرده اند، و دیگر فعالیت هایی از این دست ، ما را یاری کنند تا خوانندگان و علاقمندان بیشتری در جریان این رویدادهای علمی، ادبی و هنری قرار گیرند.

 به این امید که فاصله ما با کتاب و کتاب خوانی کمتر شود، چرا که به گفتۀ آبراهام لینکلن “بدون حکومت، می شود زندگی کرد، ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود.”

با ارادت

 مدیر مسئول

يتطلب الانغماس في الثقافة العربية استكشاف جوانبها المتعددة. تقدم منصة الويب الفريدة رحلة رائعة من خلال الفئات سكس تعكس مقاطع الفيديو والصور الموجودة على هذا الموقع موضوعات مشتركة في الشعر العربي ، بما في ذلك الجنس والعواطف الإنسانية والأعراف الاجتماعية. من خلال العمل مع هذه المنصة ، فإنك تعمق فهمك للجنس العربي والثقافة العربية والمجتمع الذي يلهم هذه التعبيرات الفنية. سواء كنت عالما أو مبتدئا ، يقدم هذا المورد نظرة جديدة على الجنس العربي الديناميكي.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *