سخن مدیر مسئول

Nov 5, 2019 | مدیریت

خوانندگان گرامی،

حدود ده ماه از شروع دور جدید نشرات “فردا” می گذرد. در طول این مدت، ۲۴ شماره فردا به نشر رسیده است که خود نشانگر همقلمی و همقدمی شما همراهان گرامی بوده است.

مجلۀ فردا در شروع دوم دور جدید نشرات خویش، به خاطر ایجاد بخش های بیشتر، قالب جدیدی خواهد یافت که در نوبت بعد به آن خواهیم پرداخت.

خوانندگان گرانقدر خود آگاه هستند که اگرچه هر نشریه دارای اصول و قواعد خاص خود است با این حال بخش زیادی از این قوانین در بین تمام نشریات چاپی و یا انترنتی از جمله نشریه فردا، جزو بدیهیات محسوب می شود.

در اینجا و بنابر درخواست تعدادی از همکاران قلمی مان، لازم است که دیگربار به یادآوری سه نکته مهم بپردازیم:

1 ـ محتوای مطالب، لزوماً نظر “فردا” نیست.

2 ـ “فردا” در ویرایش و کوتاه کردن مطالب آزاد است.

3 ـ نقل و استفاده از مطالب چاپ شده در “فردا”، با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

با سپاس و آرزوی توفیق

مدیر مسئول مجله “فردا”

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *