هزار خراسان

مه 20, 2019 | ادبیات معاصر تاجکستان

اسکندر ختلانی


تاجیکستان

********

هزار خراسان

در خون من غرور نياكان نهفـته است

خـشم و ستـيز رستم دستان نهفـته است

در تنـگــنـاي سيـنـه حـسرت كـشـيده ‏ام

گـهـواره بـصـيرت مـردان نهفـته است

خـاك مـرا جـزيـره خـشكـي گـمان مـبر

درياي بي‏كـران و خروشان نهفته است

خـالي دل مـرا تـو ز تاب و تـوان مدان

شـير ژيـان مـيان نـيسـتان نهـفـته اسـت

پـنداشـتي كـه ريـشه پـيونـد من گسـست

در سينـه‏ ام هـزار خـراسان نهـفته است

گهواره؛ پایان یک رکود

گهواره؛ پایان یک رکود

سیامک هروی برگرفته از نشریۀ وزین « اطلاعات روز» درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی‌بی‌سی...

ما و جامعه مدنی

ما و جامعه مدنی

سیده طالبی به نقل از نشریه ی وزین نون مفهوم جامعه مدنی بیشتر از سایر مفاهیم حوزه علوم انسانی...

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *