نشست ادبی (دیدارو گفتگو با «عزیزالله نهفته» )
2019-04-28

دیدارو گفتگو با «عزیزالله نهفته»
نویسنده‌ ٔ رمان « تنها آمده» در انجمن فرهنگی آموزشی کسری 

تنها آمده روایت زندگی یکی از هزاران جوان و نوجوانی است که بدون سرپرست به سوئد آمده اند . شخصیت های مختلف داستان فرصت این را می یابند که روایت زندگی خودشان را بگویند اما هیچ روایتی از زندگی این جوان جدا نیست.

زمان شنبه چهارم مای دوهزارو نوزده از ساعت سه و نیم تا نوزده عصر
مکان :

Solna – folkets hus
Skytteholmsvägen 2 , 3tr

ورود رایگان
انجمن فرهنگی آموزشی
کسری

مرگ پسرک

مرگ پسرک

تنگ غروب پر فروغ آب در خندق بالا می آید زن آبستن در دشت می رود تو را به یاد می‌آورم نرگس آنگاه‌ که...