دوتا عقل دندان

Apr 14, 2019 | نقد و نگارش, هنر و ادبیات

مسعود اطرافی

دوتا عقل دندان

«نشود فاشِ کسی آن‌چه میانِ من و تُست

تا اشاراتِ نظر نامه رسانِ من و تُست»

(هوشنگ ابتهاج سایه)

[]  منظورِ نظرِ سایه چیزِ دگری بوده و برداشتِ من از این بیت :

نگاه های است، که فکر میکنی زیرنویسِ فارسی دارند!

[]  بعضی نگاه ها هم طوری اند، که احتیاج به (ویدیو چک) دارند!

[]  تکرارِ اشتباه هم  مثل مصرفِ overdose   مواد مخدر کشنده است!

چند سطر در مورد خودم

(همیشه که نمیشود به دگران تاخت و انتقاد کرد)

[]  من را بگو، که غیر از گروه خونم هیچ کارنامه‌ی مثبتی در زندگی نداشته ام!

[]  حتی پنسل هم از مغزش استفاده میکند و من نه!

[]  ازعقل هم فقط همین دوتا عقل دندان را دارم باقی گوشتِ خوک!

اطرافی هستم، مسعود!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments