رونمایی کتاب ( ناشناس، ناشناس نیست)

Mar 26, 2019 | آرشیف ـ 2019

با حضور دکتور صادق فطرت
و دیگر فرهنگیان و هنرمندان افغان مقیم سویدن و دیگر کشورهای اروپایی

سخنران : صبور سیاسنگ
خوانش بخش هایی از کتاب توسط میوند عثمان و همایون مروت

موسیقی: با هنرنمایی تواب آرش و ادریس سجادی

زمان: ساعت 15:30 – شنبه 06 اپریل 2019

آدرس
Nacka musik- och konferenscenter
Griffelvägen 15 13181 Nacka,Sweden

شماره های تماس برای نشانی و آگاهی بیشتر
0046.705670775 ـ 0046.70.4449869

برگزار کننده: کلوپ قلم افغانها در سویدن

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments