سلام

Mar 11, 2019 | شعر و ادبیات

عزیزالله نهفته 

سلام، صبح بخیر آشنای حنجره‎ها
بخوان سرود بهاری کنار پنجره‎ها

بریز هلهله‎ی سرخ بر سکوت کدر
کنونکه بسته دهن آسمان زنجره‎ها

جهان ما چقدر زشت هست، می‎دانی
زمانه گشته بساط شنیع مسخره‎ها

کلاغ زشت نمی‎ترسد از بزرگی این-
مترسکی که نشسته جوار کنگره‎ها

اکرچه نقش دگر می‎زند زمانه همی
تو نقش خویش بزن برتمام مقبره‎ها

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments