رونمایی کتاب ( ناشناس ، دیگر ناشناس نیست)

Mar 4, 2019 | آرشیف ـ 2019

 برنامۀ ادبی

رونمایی کتاب  “ناشناس ناشناس نیست”

سخنران: صبور سیاهسنگ

خوانش بخش هایی از کتاب توسط میوند عثمان و همایون مروت

موسیقی

با هنرنمایی ادریس سجادی

زمان
ساعت 3:30 – شنبه 06 اپریل 2019

آدرس
Nacka musik- och konferenscenter
Griffelvägen 15 13181
Nacka, Sweden

برگزار کننده: کلوپ قلم افغانها در سویدن

شماره های تماس برای نشانی و آگاهی بیشتر

0046.705670775 ـ 0046.70.4449869

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

گهواره؛ پایان یک رکود

گهواره؛ پایان یک رکود

سیامک هروی برگرفته از نشریۀ وزین « اطلاعات روز» درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی‌بی‌سی...

0 Comments