رونمایی کتاب ( ناشناس ، دیگر ناشناس نیست)

مارس 4, 2019 | آرشیف ـ 2019

 برنامۀ ادبی

رونمایی کتاب  “ناشناس ناشناس نیست”

سخنران: صبور سیاهسنگ

خوانش بخش هایی از کتاب توسط میوند عثمان و همایون مروت

موسیقی

با هنرنمایی ادریس سجادی

زمان
ساعت 3:30 – شنبه 06 اپریل 2019

آدرس
Nacka musik- och konferenscenter
Griffelvägen 15 13181
Nacka, Sweden

برگزار کننده: کلوپ قلم افغانها در سویدن

شماره های تماس برای نشانی و آگاهی بیشتر

0046.705670775 ـ 0046.70.4449869

زیبای زیر خاک خفته*

زیبای زیر خاک خفته*

……..رهنورد زریاب، یک نام نیست، که با رفتنش، از یاد ها برود. او به قول عتیق رحیمی "هم رهنورد بود و...

سخن مدیر مسوول

سخن مدیر مسوول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

xnxx

افلام سكس

xxnx

xnxx

سكس

xnxx