گریۀ درخت

فوریه 25, 2019 | هنر و ادبیات

رفعت حسینی

گریۀ درخت

   [ یک ]

غریوِ گریهٔ درخت را شنیده ای؟

و نعره های خشمِ کوه را

و آهِ بَرشده زدَردِ رود را !؟

   [ دو ]

. . . . . . .

   [ سه ]

به سرزمین من بیا

                    عزیزِمن

که بشنوی

        غریوِ گریهٔ درخت را

و نعره های خشمِ کوه را

و آهِ بَرشده زدردِ رود را !!

برلین

دوهزار و پانزده

زیبای زیر خاک خفته*

زیبای زیر خاک خفته*

……..رهنورد زریاب، یک نام نیست، که با رفتنش، از یاد ها برود. او به قول عتیق رحیمی "هم رهنورد بود و...

سخن مدیر مسوول

سخن مدیر مسوول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

xnxx

افلام سكس

xxnx

xnxx

سكس

xnxx