گریۀ درخت

فوریه 25, 2019 | هنر و ادبیات

رفعت حسینی

گریۀ درخت

   [ یک ]

غریوِ گریهٔ درخت را شنیده ای؟

و نعره های خشمِ کوه را

و آهِ بَرشده زدَردِ رود را !؟

   [ دو ]

. . . . . . .

   [ سه ]

به سرزمین من بیا

                    عزیزِمن

که بشنوی

        غریوِ گریهٔ درخت را

و نعره های خشمِ کوه را

و آهِ بَرشده زدردِ رود را !!

برلین

دوهزار و پانزده

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

گهواره؛ پایان یک رکود

گهواره؛ پایان یک رکود

سیامک هروی برگرفته از نشریۀ وزین « اطلاعات روز» درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی‌بی‌سی...

0 Comments