برای مادرم

فوریه 15, 2019 | هنر و ادبیات

پروین پژواک


*
پَگاۀ باغ نارنج

بِیگاۀ کُرد شَفتَل
در گُل و بَل ساقه های نی نیشَکر
آنجا که سُرخرُود با خاک سُرخ رُود
گُلاب و نَرگس را سُرخروی و سَرفراز میسازد
مادر 
دخترک شد و با شَوپَرک
پرید آنسوی پُل پِلوان…
*

هفتم سپتامبر دوهزاروهژده میلادی/تورنتو-ویرجینیا
کلمات آمده درین شعر به همان شکلی است که در قریۀ باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، زادگاه مادرم با آن سخن گفته میشود.
تصویر: مادرم بی بی عفیفه پژواک یگانه فرزند استاد عبدالرحمان پژواک

گرافیک دیزاین فاطی شریف و دریا شینواری

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

گهواره؛ پایان یک رکود

گهواره؛ پایان یک رکود

سیامک هروی برگرفته از نشریۀ وزین « اطلاعات روز» درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی‌بی‌سی...

0 Comments