برای مادرم

فوریه 15, 2019 | هنر و ادبیات

پروین پژواک


*
پَگاۀ باغ نارنج

بِیگاۀ کُرد شَفتَل
در گُل و بَل ساقه های نی نیشَکر
آنجا که سُرخرُود با خاک سُرخ رُود
گُلاب و نَرگس را سُرخروی و سَرفراز میسازد
مادر 
دخترک شد و با شَوپَرک
پرید آنسوی پُل پِلوان…
*

هفتم سپتامبر دوهزاروهژده میلادی/تورنتو-ویرجینیا
کلمات آمده درین شعر به همان شکلی است که در قریۀ باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، زادگاه مادرم با آن سخن گفته میشود.
تصویر: مادرم بی بی عفیفه پژواک یگانه فرزند استاد عبدالرحمان پژواک

گرافیک دیزاین فاطی شریف و دریا شینواری

زیبای زیر خاک خفته*

زیبای زیر خاک خفته*

……..رهنورد زریاب، یک نام نیست، که با رفتنش، از یاد ها برود. او به قول عتیق رحیمی "هم رهنورد بود و...

سخن مدیر مسوول

سخن مدیر مسوول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

xnxx

افلام سكس

xxnx

xnxx

سكس

xnxx