مجله ی انترنتی فردا

Feb 2, 2019 | مدیریت

قابل توجه!
مجلهء انترنتی فردا به تاریخ 15 فبروری، دور جدید نشرات خود را آغاز می کند.
از تمام نویسندگان و شعرا دعوت به همکاری می نمایم تا نوشته ها و اثار قلمی شانرا
در عرصه های شعر و ادبیات داستانی، پژوهش های اجتماعی- انسانی، خوانش های فلسفی و تحلیل های هنری
برای کلوب قلم افغانستان بفرستند تا در سایت جدید فردا منتشر شود.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments