مجله ی انترنتی فردا
2019-02-02

قابل توجه!
مجلهء انترنتی فردا به تاریخ 15 فبروری، دور جدید نشرات خود را آغاز می کند.
از تمام نویسندگان و شعرا دعوت به همکاری می نمایم تا نوشته ها و اثار قلمی شانرا
در عرصه های شعر و ادبیات داستانی، پژوهش های اجتماعی- انسانی، خوانش های فلسفی و تحلیل های هنری
برای کلوب قلم افغانستان بفرستند تا در سایت جدید فردا منتشر شود.

مرگ پسرک

مرگ پسرک

تنگ غروب پر فروغ آب در خندق بالا می آید زن آبستن در دشت می رود تو را به یاد می‌آورم نرگس آنگاه‌ که...