صفحه ی انترنتی فستیوال بین المللی سینمای افغانستان در استکهلم

Aug 8, 2018 | بخش سیاسی

صفحه ی انترنتی فستیوال بین المللی سینمای افغانستان در استکهلم

http://www.afghaniffs.com

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments