زندگینامه محمد ظهورگلزاد فقید/ نقاش، کندن کار و سوخته کار

Jan 21, 2018 | آرشیف 2016

محمد ظهورگلزا د در سال ۱۹۶۵ در ده مرادخان کابل به دنیا آمد. او پس از اتمام دوره ی ابتدايی در متوسطه ی محراب الدین شامل  لیسه مسلکی تجارت شد. درسال ١٩٨٢ میلادی با دیگر اعضای خانواده مجبوربه ترک کشور شد که چند سالی را درایران سپری نموده وبعدان درشهرپشاورپاکستان مقیم گرشد.

با وجودی که رشته ی موتر را درکورس های  تخنیکی (اتریش ) در پشاور خواند اما تا جایی که یکی از از مهمترین اهداف زندگی اش مفید بودن به دیگران بود، شامل کورس های طبی  موسسه ی آی ام سی  (مربوط به امریکا) شد تا بتواند در شرایط دشوار جنگ خدمتی به نیازمندان کند. در جریان این وظیفه  در راس یک گروه واکسیناسیون به دوردست ترین مناطق وطن سفر کرد تا با واکسین ها کودکان را از مرگ حتمی نجات بدهد. به قول خودش در مرگ می رفت تا زندگی ها را نجات بدهد.

درسال ١٩٨٩ باکمیته صلیب سرخ جهانی به همکاری پرداخت که دربرخورد های شدید میان مجاهدین ودولت کمونیستی، عدۀ زیادی از مجروحین راپرستاری نمود. دریکی از این وظایف خودش شدیدن زخم برداشت اما بعد از تداوی درازمدت باوجود مخالفت خانواده دوباره به وظیفه اش ادامه داد که درچندسال اخیردرولایت ننگرهار دربخش های بازسازی وکمک های بشردوستانه با اداره همکاری داشت.

 ظهور گلزاد در سال١٩٩٢ به کارهای هنری پرداخت ودر١٩٩٣ همکاری خودراباسالون فرهنگ افغان که توسط هنرمندان شناخته شده کشور جناب عبدالحفیظ آشنا و استاد عبدالحی پوپلزايی تأسیس گردیده بود، (که چاپ وتکثیرپستکاردهاوپوسترهاازمناظر،رسوم وعنعنات مختلف کشور که ازجمله کاری های قابل ستایش این مرکز به شمار میرود) آغازنمود.

 تعدادی از آثار شبکه کاری،خاتم کاری(صدف کاری) وسوخته کاری ظهور گلزاد درگالری فرهنگ افغان، پشاورکلپ و جا های دیگر  چندین باربه نمایش گذاشته شدکه مورداستقبال هنرمندان وهنردوستان قرارگرفت.علاوه برآن آثاروی در فستیوال بین المللی لوگ ورثه در شهراسلام آباد وفستیوال بین المللی جاده ابریشم درشهرگلگیت کشمیر به نمایش گذاشته شد که جایزۀ هنری این فستیوال راازآن خود نمود و بیش از چهل اتر وی توسط موسسات خارجی خریداری شد.

در سال ٢٠٠١ آثار شبکه کاری وی در شهر روسلسهایم آلمان ودرسالهای٢٠٠٥و٢٠٠٦ درشهرفرانکفورت آلمان نیز به نمایش گذاشته شد.

درقسمت خاتم کاری (صدف کاری) علاوه برآثارهنری اش ، رباب های هنرمندان سرشناس کشور باسلیقه وظرافت خاص،توسط هنرصدف کاری این هنرمند زیب و زینت  شده است که او خودش نیز بعد از فراگیری اساست موسیقی به نواختن رباب می پرداخت. او هنر را بهترین راه روشنگری جامعه و تبارز درد ها می دانست.

محمد ظهورگلزاد در سال های اخیرمسؤلیت سالون فرهنگ افغان را پس ازانتقال به کابل به عهده داشت.

در سال های اخیر به هنر سوخته کاری روی چوب علاقمند شد که در این بخش آثار بی شماری آفرید. وی بنا بر مریضی سرطان بتاریخ 19.07.2017 چشم از جهان پوشید.

يتطلب الانغماس في الثقافة العربية استكشاف جوانبها المتعددة. تقدم منصة الويب الفريدة رحلة رائعة من خلال الفئات سكس يمني تعكس مقاطع الفيديو والصور الموجودة على هذا الموقع موضوعات مشتركة في الشعر العربي ، بما في ذلك الجنس والعواطف الإنسانية والأعراف الاجتماعية. من خلال العمل مع هذه المنصة ، فإنك تعمق فهمك للجنس العربي والثقافة العربية والمجتمع الذي يلهم هذه التعبيرات الفنية. سواء كنت عالما أو مبتدئا ، يقدم هذا المورد نظرة جديدة على الجنس العربي الديناميكي.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *