غزل- می پذیرم

Jan 20, 2018 | آرشیف 2016

 نذیر ظفر 

می پذیرم 

ترا سر خیل خوبان می پذیرم
از آنرو با دل و جان می پذیرم
هزاران ناز های خوشــــنمایت
میان قلـــــــب ویران می پذیرم
بشام بیکس و تنـــــــهایی خود
ترا چــــون ماه تابان می پذیرم
بیاد چــــــشم سبز چون بهارت
سرشکم را چو باران می پذیرم
حصیر دل اگر چه کم بــها است
ترا مانند مـــــــــهمان می پذیرم
به ملا اعــــتقاد مــــــــــن نباشد
اصــــــول دین ز قران می پذیرم
وصـال هر گز ندارد کیف دوری
خوشم از آنکه هجران می پذیرم
خلایق را بدون رنـــگ و تبعیض
فقــــــــط مانـــند انسان می پذیرم
الهــــی بی ظـــــــفر هر گز گردی
ظفر را با تو همــــسان می پذیرم

صـــدای دل 

بیا تا دســــــــت همــــدیگر بگیریم
محــــــــبت را کنون از سر بگیریم
برای محو تبعــــــیض و دو رنگی
خدا را شاهــــــــــد و داور بگیریم
بجـــــــای کیـــنه و رشک و تکبر
یتیــــمان وطــــــــن در بر بگیریم
ز این جنـــــگ و جدال خانمانسوز
ســــــبق از حال این کشور بگیریم
مـــن و تو (ما) می گردیم ز وصلت
بـــــــرادر وار گــر سنـــگر بگیریم
خدا عقـــــل و فــــراست داده با ما
چرا هـــر جانی را رهــــبر بگیریم
جوانان! چـــشم امـــــــیدم شما یید
چرا در آتش جنـــــــگ در بگیریم
بیا یید همـــــــدلی را پیشه سازیم
که تا از آســــــــمان اختر بگیریم
نفـــاق قـــوم و آیــین و زبــان را
ز دل رانیـــم ؛ تا که فر بگیریم
بجای شکـــــــوه از دزدان میهن
قیام مــردمی یکــــــــسر بگیریم

16/10/30 ورجینیا امریکا

يتطلب الانغماس في الثقافة العربية استكشاف جوانبها المتعددة. تقدم منصة الويب الفريدة رحلة رائعة من خلال الفئات سكس لونا الحسن تعكس مقاطع الفيديو والصور الموجودة على هذا الموقع موضوعات مشتركة في الشعر العربي ، بما في ذلك الجنس والعواطف الإنسانية والأعراف الاجتماعية. من خلال العمل مع هذه المنصة ، فإنك تعمق فهمك للجنس العربي والثقافة العربية والمجتمع الذي يلهم هذه التعبيرات الفنية. سواء كنت عالما أو مبتدئا ، يقدم هذا المورد نظرة جديدة على الجنس العربي الديناميكي.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *