عبدالرحيم  غفوری

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

عبدالرحيم غفوری

 

 

 

گزارش کنسرت هنری
تواب آرش هنرمند جوان افغان در استکهلم

 

 

 

 

 

 

ساعت 6 عصر روز شنبه 29 جنوری سال روان بود که جمعی کثيری از هموطنان هنر پرورمان، در سالن ليسهء نکه، به دعوت کلوب قلم افغانها و به بهانهء عيد سعيد قربان جمع شده بودند و اينبار شمع محفل آرای، کنسرت هنری کلوب ، هنرمندی جوانی بود که هموطنان مقيم استکهلم و شهرهای نواحی، او را نيک ميشناختند. اين هنرمند با پشتکار و خوش آواز تواب آرش بود که اولين سی دی هنریش را اينبار با آهنگهای جديد و زيبا به علاقمندان آواز و هنرش اهدا مينمود.

در آغاز برنامه، همايون مروت يکی از اعضای فعال کلوب قلم، ضمن عرض خوش آمد گويی به حضار مهمان،  راجع به اينکه کلوب قلم افغانها فقط به منظور رشد، تشويق و مطرح کردن اين هنرمند جوان، بدون چشم داشت به مسايل اقتصادی، به راه اندازی اين کنسرت پرداخته است. اشاره نمود و تاکيد نمود که: برای کلوب قلم، همينکه قدمی در راه ارتقای فرهنگ و هنر کشورش برميدارد، مراد است. او پس از معرفی هنرمندان، از آنها دعوت نمود تا بر روی ستيژ بيايند.

سالن از همان آغاز آکنده از  شور و حال خاصی بود چه تواب آرش، که خود در همين کشور زندگی ميکند خواسته های علاقمندان به آوازش را نيک ميشناخت و ستيژ، بار بار مملو از جوانان شاد و سرحال بود که تواب آرش و هنرمندان همراهش را با پايکوبی و کف زدن ها همرايی مينمودند.

تواب از سی دی جديدش آهنگهای زيبايی را انتخاب و اجرا نمود. او را در اين کنسرت، وحيد رستگار با جاز مصطفی ويسی با کيبورد و ادريس سجادی با طبله همرايی مينمودند که اين جمع چهار نفری، ترکيب زيبا و بسيار قوی را بوجود آورده بود. پس از دو نيم ساعت اجرای موسيقی و شور و حال حضار، برای نيم ساعت تفريح اعلام شد که در اين فرصت حضار با غذای خوشمزهء افغانی که توسط خانم رنا آماده شده بود، پذيرايی گرديدند. جمعی کثيری به سراغ تواب آرش رفته بودند تا بر سی دی امضايش را گرفته و با او عکس يادگاری بگيرند.

قسمت دوم برنامه دوباره با شور و حال بيشتری آغاز گرديد و در اين نوبت يک آن ، ستيژ خالی از جوانان دختر و پسر نبود،. جمعی از جوانان دختر و پسر، خاصتاً برای اجرای اتن ملی بر روی ستيز آمدند که تواب آرش نيز آنها را با اهنگ پشتو همرايی نمود. و حقيقتاً با اتن زيبای خود مجلس  را گرمتر نمودند. پس از آن دو نفر از جوانان ملبس به لباس ملی ، يک پارچه رقص زيبای قطغنی را اجرا نمودند که با کف زدن های ممتد حضار استقبال شد.

با اجرای چند پارچه آهنگ تواب، به گويش هزاره گی، جمعی کثيری از جوانان هزاره بر روی ستيز آمدند و با تمام احساس به پايکوبی پرداختند. خلاصه که يک فضای مردمی و بسيار صميمانهء در طول کنسرت، حاکم بود. 

ديگر صحن ستيز گنجايش بازتاب شور و حال مردم را نداشت در هر گوشهء سالن جمعی با موسيقی يکجا ميرقصيدند.

شور و حال فراموش ناشدنی بود. آدم آرامی بر روی چوکی های سالن نميشد ديد. همه يا کف ميزند و يا در جایشان ميرقصيدند و يا بر روی  ستيژ بودند.

ساعت از 11  شب گذشته بود و دقايق پايانی برنامه فرارسيد و همايون مروت بر روی ستيژ آمد و از هنرمندان و حضور گرم حضارتشکر و سپاسگزاری نمود. يحيی ميرباز از طرف موسسه تجارتی لاله، دسته گلی را به تواب آرش اهدا نمود و در حاليکه مردم کف زنان سالن را ترک ميکردند همچنان تعدادی بدور تواب و هنرمندان همراهش جمع بودند و عکس يادگاری ميگرفتند. اين بود گزارش کوتاهی از کنسرت هنری تواب آرش که به همت کلوب قلم افغانها در استکهلم برگزار گرديد.

 

 

 البوم تصويری کنسرت

 

برای ديدن عکسها به اندازهء بزرگتر روی عکسهای کوچک در پايان کليک کنيد

 

 

 

 

 

 

 


صفحهء مطالب و مقالات

 

صفحهء اول