Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبدالرحيم غفوری

 

گزارشگر : عبدالرحيم غفوری

 

 

 

 

گزارش سيمينار ادبی کلوب قلم افغانها در استکهلم سويدن

 

 

 

( البوم تصويری اين نشست ادبی )

 

 

 

 

دور جديد نشست های ادبی کلوب قلم افغانها، اين بار با حضور شخصيت های ادبی افغانستان و ايران، و همچنان نوازندگان هنرمند دو کشور همزبان و هم فرهنگ، روز يکشنبه 26 جون سال روان، با اشتراک بيش از صد نفر از هموطنان افغان و همزبانان ايرانی، در سالن مرکز بين المللی کلتوری سويدن برگزار گرديد.

مهمانان اين برنامه: دکتور محمد اکرم عثمان سرپرست کلوب قلم افغانها ـ دکتور ونديداد گلشنی شاعر و نويسنده از انجمن زردشتیان انگلستان ـ شريف سعيدی شاعر و نويسنده  از گوتنبرگ سويدن ـ مازيار قويدل شاعر و پژوهشگر  از  هلسينگ بوری سويدن  ـ مهمانان هنرمند ايرانی: آتور ترابی  از فرانسه ـ اسفنديار منفرد زاده ـ سعيد فرصت شيرازی ـ فرهاد هدايتی ـ صورتگر و مهمانان هنرمند افغان: آقای سلام موزون ـ  فريد سديد ـ  هارون مقبل ـ نادر ـ  فدا محمد ـ قدرت تلاش و آقای پوپل بودند.

 

* * *

 

 

آرام آرام کليه چوکی های داخل سالن با حضور صاحبدلان مشتاق، پر شد.

تابستان آفتابی سويدن از سويی و جمعيت حاضر در سالن، بر گرميی هوا بيشتر افزوده بود. جمعی از شعرا و نويسندگان کانون فرهنگی هنری آفتاب، نيز در بين جمعيت حضور داشتند.

ساعت 5 عصر برنامه با عرض خوش آمدگويی مجری پروگرام آغاز گرديد. پس از دکلمه شعر او را، هم و ما را، هم از شاعر گرانمايه افغان، آقای کوهدامنی، از دکتور محمد اکرم عثمان دعوت بعمل آمد تا به ايراد سخن بپردازند.

 

ايشان با تشکر خاص از شرکت  شخصيت های علمی، ادبی و هنری ايرانی، در برنامه، در سخنانش با شرح ويژه گيهای مفهوم حوزهء تمدنی منطقه، و به اينکه اين حوزه تمدنی به چه جايگاهی بايستی برسد، پرداخته تاکيد ورزيد که ما  که می خواهيم خصايص عام کشور های واقع اين در اين حوزهء تمدنی را بعنوان مدل های تاريخی گسترش دهيم نبايد در قالب تنگ روابط ديپلوماتيک موجود جايشان بدهيم. دکتر عثمان در پايان، با برشمردن ارزشهای فرهنگ مشترک دو کشور همزبان و هم فرهنگ، بر فرهنگی ساختن روابط و برخورد ها  تاکيد ورزيدند...

 

سپس دکتور ونديداد گلشنی، از انجمن زردشتيان ايرانی مقيم انگلستان،  به سخنرانی آغاز نمود. او در آغاز به پا ايستاد و دعای را به زبان اوستايی قرائت نمود. حضار  نيز به احترام به پا ايستادند و به دکتور گلشنی همنوا شدند. ايشان در آغاز سخنان خود با معرفی ارزشهای بلخ بامی  و پيشينهء تاريخيی اين مرکز علمی و فرهنگی افغانستان و ايران باستان پرداخته، راجع به آيين زردشتی  و درد و داغ های باورمندان به اين آيين در گذر تاريخ چند هزار سالهء مردمان اين سرزمين اشاره نمود...

 

سپس خانم انا يکی از شعرای کانون فرهنگی هنری آفتاب به دکلمهء اشعار خويش پرداخت. هرمز بصاری شاعر ديگری از کانون آفتاب نيز يکی از شعر هايش را به خوانش گرفت. آقای زلمی حرمان يکی از فرهنگيان افغان مقيم گوتنبرگ، سومين شرکت کنندهء اين بخش بود که شعری را در جواب سخنان و نظرات اقای گلشنی قرائت نمود.

 

پايان بخش قسمت اول برنامه، نوای خوش موسيقی سنتی ايرانی بود. در اين بخش آقايان  آتور ترابی  از فرانسه با کمانچه  ـ اسفنديار منفرد زاده  با روودـ سعيد فرصت شيرازی با تار ـ فرهاد هدايتی  با تنبک  و  صورتگر با ستار پارچه های دلنوازی را اجرا نمودند که با استقبال گرم حضار مواجه گرديد.

 

قسمت دوم برنامه پس از تفريح نيم ساعته، با سخنرانی آقای شريف سعيدی، شاعر و نويسنده معاصر افغانستان، آغاز گرديد. او پيرامون غزل نو سخن گفت و با شرح ويژه گی های غزل نو و تأثيرات آن در بين شعرای دو کشور افغانستان و ايران، به چگونگی رويارويی شعرای کلاسيک و نوپرداز و ديدگاههای آنها پرداخت، شاهد مثالهای زيبايی را از شعرای معاصر دو کشور، بخوانش گرفت.

 

پس از شريف سعيدی، آقای مازيار قويدل، شاعر نويسنده و پژوهشگر شناخته شدهء ايرانی، به سخن آغاز کرد. او ضمن تاکيد بر مشترکات فراوان فرهنگی و تاريخی دو سرزمين به باور های دينی و پيشينه های تاريخی آنها اشاره کرده تلويحا به پاسخ آقای زلمی پرداخته و سعی نمود تا بر نظريات دکتور گلشنی بيشتر روشنی بيندازد.

 

پس از ختم سخنرانی ها، شاعر جوانی بنام فرشته ضيايی ارغون که از گوتنبرگ، جهت شرکت در اين برنامه، سفر کرده بود، به خوانش اشعار خود پرداخت که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

 

از آنجاييکه پيرامون سخنرانی آقای گلشنی  سوالهای نزد شرکت کننده گان بوجود آمده بود، دکتور عثمان دوباره بر روی جايگاه آمده و به تحليل ديدگاهها و نظرات آقای گلشنی پرداخت و با جامعهء زردشتی بخاطر درد و داغ های فراوانی که در طول تاريخ متحمل شده اند، اظهار همدردی نمود.

 

قرار بود که ياران ديگری از کانون آفتاب، آقايان ياور استوار شاعر و نويسنده توانای ايرانی، دکتور پوريان طنز نويس ايرانی، خانم فريبا شاد کهن از ايران، فريد اروند و علی ولي زاده شاعران افغان، به دکلمه اشعار خويش بپردازند که بدليل ضيقی وقت، فرصتی برای اين عزيزان فراهم نيامد.

 

پايان بخش قسمت دوم برنامه نوای خوش موسيقی سنتی و کلاسيک افغانستان بود که در اين قسمت، آقای حاجی سلام موزون با سيتار، فريد سديد با طبله، و آواز خوانی، فدا محمد با آواز خوانی هارون مقبل و نادر، با نوازندگی، هنرنمايی نمودند.

که با اجرای پارچه های دلنشين و بياد ماندنی شور و حال خاصی به محفل بخشيدند. در پايان قسمت موسيقی نوبت ويژهء به دو جوان هنرمند افغان آقای پوپل آواز خوان و قدرت تلاش طبله نواز داده شد که سه پارچهء زيبای را اجرا نمودند.

 

در ختم برنامه، مجری پروگرام از دکتور عثمان خواهش نمود تا هدايای درويشی را که کلوب، برای شرکت کنندگان برنامه در نظر گرفته بودند، اهدا نمايند.

 در حاليکه برنامه ساعت 10 و نيم شب به پايان رسيد، ولی بيش از يک ساعت، حضار، هنرمندان و سخنرانان برنامه در هر گوشه به بحث و تبادل نظر مشغول بودند.

اين بود گزارش مختصر برنامه سيمينار ادبی که به همت کلوب قلم افغانها در استکهلم، سامان يافته بود.

 

 

  

 البوم تصويری اين نشست ادبی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صفحهء شعر و داستان

 

صفحهء اول