رحيم غفوری

 

 

 

 

 

 

گزارش

رحيم غفوری

 

کنسرت هنرمند محبوب هنگامه

 

هنگامه آواز خوان پر آوازهء افغانستان، روز جمعه 11 مارچ سال روان، بدعوت کلوب قلم افغانها در استکهلم، و همکاريی کميته سويدن برای افغانستان، برای نخستين بار، کنسرت هنريی خود را در سالن (فولکت هوس) استکهلم، که با استقبال صدها هموطن علاقمند و هنردوست مواجه شد، اجرا نمود.


هنگامه هنرمند محبوب
(عکس از فريد اروند)

هنگامه را در اين کنسرت هنرمند جوان و خوش صدا خانم فرشته (خواهر هنگامه) و دو نوازندهء هنرمند اميد نوری با طبله و حارث نوری  با کيبورد همرايی مينمودند. قبل از زمان اعلام شده، سالن ورودی ، مملوء از هموطنان مشتاق بود که بی صبرانه چشم به در سالن کنسرت دوخته بودند که چه وقت به رويشان باز ميشود. تا اينکه در ها باز شد و همه با شور و شوق زايد الوصفی به داخل سالن رفتند و در يک چشم بهم زدن دهها مهمان، سر پا ماندند چون جايی برای نشستن نمانده بود، که اجبارا کارمندان سالن با توافق مسئولين کلوب قسمت ديگر سالن را باز کردند تا مهمانان جای برای نشستن بيابند. خانم مليحه تصميم و آقای فريدون سخا به نمايندگی از کلوب قلم، برنامه را آغاز نمودند؛ خانم مليحه با زبان سويدنی و آقای فريدون به زبان دری به مهمانان وهنرمندان خوش آمده گفته و ، شب خوشی را برای همه آرزو نمودند و سپس از هنرمندان دعوت نمودند تا بر روی ستيژ بيايند و به انتظار مردم مشتاق، پايان ببخشند.

هنگامه ستيز گرم و زندهء داشت همه با شور و هلهله و يا رقص و پايکوبی در رديف های که نشسته بودند، او را همرايی ميکردند و حتی بارها با کف زدن های ممتد، خواهش مينمودند که آهنگ مورد علاقهء شان دوباره خواند شود.


فرشته هنرمند جوان و خوش صدا
(عکس از فريد اروند)

 ستيز اين سالن بسيار کوچکتر از آن بود که بتواند جای برای ابراز احساسات، رقص و پايکوبی جوانان سرحال حاضر در مجلس داشته باشد. و به همين نسبت جوانان بيشتر شکايت داشتند که چرا در سالن هميشگی نکه ، اين کنسرت برگزار نشده است.

پدری که همهء اعضای فاميل خود را با خود آورده بود، در پايان کنسرت می گفت، بعد از 20 سال هنگامه را ميديدم، اولاً تشکر که اين ديدار را فراهم کرديد اما آخر چرا اينقدر کوتاه؟ ما که از ديدارش سير نشديم!

جوانی ميگفت: ميخواستم با هنرمند مورد علاقه ام عکس بگيرم، و من به خيال کنسرت های ديگر که معمولا تا 12 يا 1 شب جريان داشته، گذاشتم که در فرصت مساعدی اين کار را بکنم، اما تا بخود آمدم کنسرت تمام شده بود.

ديگری ميگفت بايد بازهم هنگامه را دعوت کنيد، تا بيشتر از آهنگهای او لذت ببريم.

راستی که بنابر مشکلات متعدد زمان برنامه کنسرت به تناسب ديگر کنسرت های کلوب قلم، کوتاه تر بود و به همين دليل حضاربدون استثنا، دليل می پرسيدند و خواهش داشتند تا مدت کنسرت طولانی  تر ساخته شود. تا بالاخره يکساعت ديگر تمديد شد و راس ساعت ده شب کنسرت به پايان رسيد.

هنگامه آهنگهای جاودانهء از خودش به يادگار گذاشته است و لذا جمعی کثيری برای يادآوری همان خاطرات به ديدار او شتافته بودند، شايد يکی از دلايل عمدهء برگزاريی کنسرت های هنری همين است. و هدف ديگر برگزار کننده گان اينست که هنرمندان را به مردمشان برسانند و زمينه تقدير و سپاس مردم را بخاطر تلاش های هنريی هنرمندانشان که در اين غربت، با پشتکار و سخت کوشی، فرهنگ و هنر اصيل ما را حفظ می کنند، فراهم نمايند.

شب زيبايی بود و زينت بخش اين شب زيبا، هنر ِ هنرمندان، حضور گسترده ء مردم، باهمی و همدلی هموطنان بود.

و شايد با همهء کاستی های که هر برنامه، فرهنگی هنری و اجتماعی ميداشته باشد، بازهم، بيش از پنج صد نفر از هموطنان دور از ديار و هنرمندان بادرد را در زير يک سقف همقدم و همنواساختن، کلوب قلم را به مرادش رسانده بود.

 

 


صفحهء مطالب و مقالات

 

صفحهء اول